De hel 17

Geen Teken Dan Het Teken Van Jona
Eigenlijk is het meest wezenlijke onderdeel van de satire ‘De Rijke Man & De Arme Lazarus’ nu wel uitgelegd. De boodschap was het schokeffect dat deze satire op de toehoorders zou hebben. Natuurlijk heeft de Heer de geestelijke elite van Israel ook wel heel letterlijk aangesproken op hun misbruik van de situatie en hun verkrachting van het Woord van God.
Mattheus 15:3-6 Waarom overtreden jullie ter wille van jullie overlevering zelfs het gebod van God?……….. Jullie hebben het woord van God van kracht beroofd ter wille van jullie overlevering.
Markus 7:8-13 Jullie verwaarlozen het gebod van God en houden je aan de overlevering van de mensen. Hij zei tot hen: Het gebod van God stellen jullie wel fraai buiten werking om jullie overlevering in stand te houden……… En zo maken jullie het woord van God krachteloos door jullie overlevering, die jullie overgeleverd hebben.

Naast het letterlijke woord dat je tot iemand kan richten is satire een vlijmscherp wapen, waarmee je iemand veel dieper kan treffen en kan overtuigen van een verkeerde opvatting of werkwijze. De Heer gebruikte dit woordwapen regelmatig. Ter afsluiting van deze serie over ‘De Rijke Man & De Arme Lazarus’ bekijken we nu nog even wat losse eindjes.

Behalve de maatschappelijke misstanden tussen rijk en arm pakt de Heer in deze satire nog iets heel wezenlijks aan, wat bij die Farizeeën en Schriftgeleerden totaal mis zat.
Lukas 16: 27-28 Hij [De Rijke Man] zei: Dan vraag ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen.

De geestelijke elite wist maar al te snel de menigte die Jezus volgde te veroordelen omdat ze alleen maar uit waren op wonderen en tekenen. Maar als het er dan op aan komt, dan blijkt dat zijzelf precies eender in elkaar zitten. Tot tweemaal toe vragen zij om een teken.
Mattheus 12:38 Toen antwoordden Hem enige van de schriftgeleerden en Farizeeën en zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien.
Mattheus 16:1 De Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel zou tonen.

Van de geestelijke elite mocht je verwachten dat zij hun toevlucht zouden zoeken bij het Woord van God, de Tenach. Ze zochten echter de tekenen. De rijke man kreeg bij Abraham nul op het rekest.
Lukas 16: 29 Abraham zei: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren.
Zo kregen de Farizeeën en Schriftgeleerden dat bij de Heer ook.
Johannes 5: 46 Indien jullie Mozes geloofden, zouden jullie ook Mij geloven,

Zegt die rijke man nu: ‘Amen’? Gaat hij geloven in het Woord? Nee!
Riepen de Farizeeën en Schriftgeleerden: ‘Amen’? Gingen zij geloven in het Woord? Nee!
Lukas 16: 30-31 Hij [De Rijke Man] zei: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zei tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.

Wat hechten mensen vaak een belachelijke waarde aan waandenkbeelden. Net 5 heeft eens in de week een hele avond apart gezet voor dit soort lariegeloof. Een tijdlang was er op RTL 4 een Brits mentalist, die voor mensen tussenbeide kwam om te spreken met hun overleden familieleden. In Engeland zelf zag men die vogel wel als een bedrieger, maar hier kwam hij ruimschoots aan de bak ondanks het feit dat Wendy van Dijk, verkleed als Ushi, hem tot tweemaal toe wist te ontmaskeren. Blijkbaar is dit voor veel mensen toch makkelijker te geloven dan het heerlijk bevrijdende evangelie.

Met het aandringen bij Vader Abraham door die rijke man zet de Heer deze geestelijke elite te kijk als bijgelovige idioten die zich vastklampen aan elk onzinwonder en teken uit het hiernamaals, zolang het maar niet het levend, krachtig Woord van God is.

De afsluiting van deze satire is het antwoord van Abraham aan de rijke man: Er komt geen teken. Keer je naar het Woord van God. Christus antwoord aan de geestelijke elite:
Mattheus 12:39 Het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet.
Mattheus 16:4 Het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona.

Hier zien we aan het eind een heenwijzing naar het werk van verzoening. Zij konden dit verstaan door het luisteren naar het Woord van God. Daar stond deze geestelijke elite hier nog helemaal niet voor open.

Is vanuit deze satire nu nog enigszins het concept ‘hel’ te verdedigen? Totaal niet. Er zijn zoal zes bikkelharde feiten die dit concept radicaal van tafel vegen:
1. Het woord ‘hades’, dat hier gebruikt wordt, betekent ‘graf’.
2. Schoot van Abraham is geen Bijbels gegeven, maar passend in de traditie van de Farizeeën.
3. Er is hier geen redding op grond van het werk van Christus.
4. Er is hier geen straf op grond van een afwijzing van Christus.
5. Er is hier een oorzaak en gevolg logica. De arme wordt rijk. De rijke wordt arm.
6. Er is hier al sprake van pijniging, nog voordat het oordeel van God geweest is.

De ontmaskering is voltooid. De geestelijke elite staat in haar hemd. Daarmee is de satire ‘De Rijke Man & De Arme Lazarus’ ten einde. Het doek valt. In elk geval van één deel van het publiek weerklinkt geen applaus. Schoorvoetend verlaat men de voorstelling.

(Wellicht bevredigt deze uitleg je niet. Er zijn veel dieper gaande uitleggingen. Hier laat ik er eentje ter overweging volgen: goswindeboer )

<< vorige | 1e artikel >>